Aanmelden

AANMELDEN
Na aanmelding, ontvang je een uitnodigingsmail voor ons systeem. Om compleet te zijn, vragen we je de volgende documenten te uploaden in het systeem. Door deze documenten aan ons aan te leveren gaan we ervan uit dat je akkoord gaat met onze privacy verklaring

Heb je niet alle formulieren die op deze lijst staan? Contacteer ons en we sturen ze naar je toe.
1. Verplicht Actueel en bijgewerkt cv , handgeschreven en ingevulde formulieren worden niet geaccepteerd.
2. Verplicht Diploma’s plus uittreksel van je diploma uit het DUO register (na 2007) op te vragen via de volgende link: https://duo.nl/particulier/uittreksel-diplomagegevens-downloaden.jsp. Een afbeelding of screenshot is niet rechtsgeldig.
3. Certificaten (zoals certificaat vaardigheden, certificaat medicatie, BHV etc.)
4. Verplicht Bevoegd en bekwaamheid verklaring invullen, deze kan je vinden in je profiel onder door bemiddelaar gepubliceerde  documenten. Graag alle vakjes beantwoorden bij bevoegd én bekwaam
5. Verplicht VOG (verklaring omtrent gedrag niet ouder dan 3 maanden (wettelijk verplicht). Mocht je een nieuwe VOG nodig hebben dan kunnen wij deze aanvragen voor je. Stuur dan een mail naar backoffice@nexuszorg.nl . De kosten komen voor jouw rekening;
6. Verplicht Digitaal gewaarmerkt uittreksel van de KvK  niet ouder dan 3 maanden (wettelijk verplicht) op te vragen via de volgende link: https://www.kvk.nl/producten-bestellen/bedrijfsproducten-bestellen/uittreksels/ Let op een online inzage uittreksel wordt niet geaccepteerd!
7. Kopie bankpasje met bedrijfsnaam volgens de KvK voor het opstellen van je factuur.
8. Verplicht Gehele polis van de BAV (beroepsaansprakelijkheidsverzekering); met een looptijd van het huidige jaar
9. Verplicht Certificaat van het abonnement Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ), bijv. via Solopartners); met een looptijd van het huidige jaar. Een betaalbewijs is niet voldoende.
10. BIG registratie (herregistratie) vanaf VP-4; Het officiële document. Een screenshot met QR code is niet voldoende, daar staat geen looptijd op.
11. Verplicht BTW nummer (brief van de belastingdienst die je hebt ontvangen na inschrijven KvK);
12. Verklaring nakoming fiscale verplichting .Hiermee loopt de zorginstelling geen risico voor een naheffing van de belastingdienst voor eventuele schulden van de zzp'er. Het ingevulde aanvraagformulier per post opsturen naar het adres vermeldt op het aanvraagformulier. Upload een foto van dit ingevulde aanvraagformulier in ons systeem . Na ongeveer 2 weken ontvang je de verklaring van de belastingdienst en die dien je ook te uploaden in ons systeem. Wij adviseren om elke 3 maanden aan te vinken, op die manier heb je altijd een recente verklaring. Formulier te downloaden via de volgende link: [CORRECT] Aanvraagformulier verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen.pdf
13. Verplicht Ingevuld Incassoformulier NexusZorg.. Formulier downloaden via de volgende link :NexusZorg incasso machtiging.docx. Graag voorzien van datum en handtekening.
14. Multiflexx inschrijfformulier. Deze is nodig voor het verkrijgen van inloggegevens van het portaal om je gewerkte uren te kunnen registreren, in het geval de instelling hiervan gebruik maakt.​ Formulier downloaden via de volgende link: Inschrijfformulier Zzp 2023-01.docx. Vergeet niet je  IBAN, BTW nummer, handtekening  in te vullen en je bent btw vrijgesteld.


Als je hierbij hulp nodig hebt, bel ons gerust: 0611232572 of  0611885995 of mail backoffice@nexuszorg.nl
Het NexusZorg team ondersteunt je op de volgende manier:

Om officieel ingeschreven te staan bij ons vragen we je dit intake formulier in te vullen en ons de gevraagde documenten te uploaden in ons systeem of te mailen naar backoffice@nexuszorg.nl. De rest van de administratie doen wij voor je.

Overeenkomsten maken wij voor je op

Zodra jij via ons bij een zorginstelling een opdracht verkrijgt, stellen wij een raamovereenkomst en een overeenkomst van opdracht voor je op en mailen deze naar jou. Je hoeft deze alleen maar te ondertekenen (te scannen) en terug te mailen.
Wij zorgen dat jij ook een door de opdrachtgever ondertekend exemplaar krijgt.

We brengen jou €30,00 (excl. BTW) per gewerkte maand in rekening voor de algehele bemiddeling; dus alleen voor de maanden dat je via NexusZorg werk hebt opgehaald, Niet gewerkt is geen factuur!.

Je geeft zelf aan wanneer je beschikbaar bent

Je bepaalt zelf wanneer je beschikbaar bent voor opdrachten.

Facturatie regelen wij

Wij sturen namens jouw bedrijf een factuur naar de zorginstelling, waar je natuurlijk een kopie van krijgt voor je eigen administratie. De zorginstelling betaalt dus rechtstreeks aan jouw bedrijf.

Gebruikersgegevens

Niveaus *
Certificeringen

Bedrijfsgegevens

Indien ingevuld komt deze onderaan op de factuur

Documenten

PDF, JPG, PNG en Word (docx) bestanden worden ondersteund.
PDF, JPG, PNG en Word (docx) bestanden worden ondersteund.
PDF, JPG, PNG en Word (docx) bestanden worden ondersteund.
PDF, JPG, PNG en Word (docx) bestanden worden ondersteund.
PDF, JPG, PNG en Word (docx) bestanden worden ondersteund.
PDF, JPG, PNG en Word (docx) bestanden worden ondersteund.
PDF, JPG, PNG en Word (docx) bestanden worden ondersteund.